Jzyk polski Jzyk niemiecki Jzyk angielski
Kontakt

Wiesław Franciszek Jeszke

ul. Wyzwolenia 63
Kuźnica Czarnkowska
64-700 Czarnków

Telefon
605 677 691

email: info@ranczozurawiakuznia.pl

Nasze konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

89 8951 0009 0006 3555 3000 0010

WBK S.A. o/Trzcianka